anbi_logoStichting Heartbeat is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan een ANBI geeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.