Naast financiële ondersteuning heeft Stichting Heartbeat natuurlijk ook steun en aandacht nodig, wat we hebben samengevat onder de noemer HeartSupport. Steun, zonder dat het direct geld kost, maar wel met een belangrijke doelstelling. Het bijdragen aan een nog grotere bekendheid van Stichting Heartbeat, zodat we nog beter onze doelstellingen kunnen bereiken. Dat kan onder meer bereikt worden door ons logo op te nemen op uw briefpapier, in uw emailhandtekening of een nieuwsitem op te nemen in een nieuwsbrief die u naar uw klanten stuurt.

Wilt u gebruik maken van logo’s of andere uitingen van Stichting Heartbeat? Stuur een mail naar info@stichtingheartbeat.nl met het gewenste bestand.