Stichting Heartbeat kan niet zonder financiele steun vanuit particulieren, het bedrijfsleven, fondsen en zonder steun van serviceclubs. Kiwanis Tiel steunt Stichting Heartbeat bijvoorbeeld al sinds 2008 met een jaarlijkse bijdrage voor de organisatie van een van de HeartDays. Maar steun kan ook bestaan uit het organiseren van een activiteit, waarbij gezinnen met een jonge hartpatiënt worden uitgenodigd.